Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

 

Narodowe Siły Rezerwowe - wykaz aktów prawnych

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U. z 2015 poz. 827)

 • Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 poz. 575)

 • Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 poz. 1518)

 • Rozporządzenie MON z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 nr 145 poz. 971)

 • Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U z 2011 r. Nr 28, poz. 145, Dz. U z 2011 r. Nr 140, poz. 821 i 822 oraz Dz. U z 2015 r., poz. 229)

 • Rozporządzenie MON z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2010 nr 77 poz. 509)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2015 r.,poz. 448)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 551)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 813)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 812)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1539, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1603 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 657)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1071)