Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
ul. Orylska 6 06-400 Ciechanów

Godziny pracy:

poniedziałek - godz. 7:30-17:00

wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wnioski lub prośby
w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 14.00 oraz w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. 10.00 - 15.30(jeżeli poniedziałek wypada w dzień ustawowo wolny od pracy
- w innym wyznaczonym terminie danego tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 261 341 500)

 

 

Centrala telefoniczna WKU w Ciechanowie:

Dyżurka/Portier SUFO – tel. 261 341 503
Fax – tel. 261 341 513

 

Sekretariat  – tel. 261 341 500
Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień –  tel. 261 341 502, tel. kom. 605 438 341
Rzecznik prasowy -  tel. 261 341 504, tel. kom. 722 380 106
Referent prawno – administracyjny  – tel. 261 341 509
Starszy informatyk – tel. 261 341 517
Samodzielny referent (sprawy logistyczne) – tel. 261 341 515
 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału - Zastepca Wojskowego Komendanta Uzupełnień  - tel. 261 341 502, tel. kom. 605 438 341
Oficer Wydziału (System Zarządzania Kryzysowego, Akcja Kurierska, Gotowość Bojowa i Mobilizacyjna)– tel. 261 341 518
Oficer Wydziału (Szkolenie, mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy)– tel. 261 341 510
Specjalista (pracownicze przydziały mobilizacyjne,ćwiczenia wojskowe) – tel. 261 341 508
Specjalista (Ewidencja oficerów rezerwy, podoficerów rezerwy i szeregowych rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydawanie duplikatów książeczek wojskowych, dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy, rekonwersja, weterani) – tel. 261 341 507)
Inspektor (środki transportowe i maszyny, świadczenia: osobiste, rzeczowe i szczególne, sprawozdania PM – 1) - tel. 261 341 516
Starszy referent
(przydziały mobilizacyjne) – tel. 261 341 508
Referent (przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, reklamowani) – tel. 261 341 507
 

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 341 504, tel. kom. 603 617 348
Oficer Wydziału (terytorialna służba wojskowa,współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego) –  tel. 261 341 506, tel. kom. 722 380 106
Specjalista ( Przydziały kryzysowe,służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe, zawodowa służba wojskowa, służba kandydacka, Narodowe Siły Rezerwowe) – tel. 261 341 511
Inspektor (slużba przygotowawcza) – tel. 261 341 524
Starszy referent (terytorialna służba wojskowa) – tel. 261 341 506

Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
– tel. 261 341 512

Kierownik Kancelarii (Jawna) – tel./fax 261 341 513

Kierownik Kancelarii Tajnej (archiwum,wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej  osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej) - tel. 261 341 514