Strona Główna BIP Strona Główna
- Szkoły wojskowe
 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do uczelni wojskowych
m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania
rekrutacyjnego dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 


 AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE
 
  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen.S.Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/
  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/

 
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
http://www.awl.edu.pl/
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
http://www.wsosp.deblin.pl/

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa
Al. Gen. A. Chruściela 103
Tel. (022) 681 40 00
www.akademia.mil.pl
e-mail: sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl