Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2013-07-11 13:17:55
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w POWIETRZNEJ JEDNOSTCE EWAKUACJI MEDYCZNEJ
>>>


Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
w korpusie podoficerów i oficerów
w POWIETRZNEJ JEDNOSTCE EWAKUACJI MEDYCZNEJ

 

   Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje o prowadzonej kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów w:

POWIETRZNA JEDNOSTKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ
NOWY GLINNIK k/ Tomaszowa Mazowieckieg
o

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy piątek, począwszy od 09.08.2013. 

Telefon kontaktowy – (44) 739-75-09, 693 820 586.

Na kwalifikacje należy zabrać:

  • dokument tożsamości;
  • książeczkę wojskową z orzeczoną kategorią zdrowia A lub Z;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
  • strój sportowy.

Kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych uprawnień zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego.