Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2015-06-19 14:45:46
Nabór do słuzby zawodowej w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu
>>>

 

 

NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W 1 OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM W GRÓJCU

 

Do WKU wpłynęła informacja o naborze w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu. Potrzeby dotyczą szeregowych rezerwy .
Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej 1 Orel zaprasza w dn. 23 czerwca w Grójcu od godz. 8.00. na sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci musza posiadać:

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej;
  • Książeczkę wojskową;
  • Prawo jazdy;
  • Zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR);
  • Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
  • W przypadku byłych zawodowych – świadectwo służby.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przed wyjazdem z sekcja personalną JW.
Osoby upoważnione do kontaktów:
- mjr Grzegorz BOCHNIAK tel. 261 513 485
- kpt. Grzegorz OLSZEWSKI tel. 261 513 209