Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2015-09-02 10:04:27
Kwalifikacje w JW 3605 Śrem
>>>

 

Kwalifikacje w Jednostce Wojskowej nr 3605 Śrem

 

   Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 3605, w dniu 6 października 2015r. o godz. 8:00 przeprowadza kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy NSR do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Miejsce stawiennictwa:

Jednostka Wojskowa nr 3605
ul. Sikorskiego 2
63-100 Śrem
Sekcja personalna: tel. 261-524-651

Wymagania od kandydatów:

odbyta czynna służba wojskowa;

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
 • niekaralność sądowa;
 • sprawność fizyczna.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia,
 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);
 • przybory piśmienne;
 • kserokopia kontraktu NSR, kserokopia zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);
 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • analizę dokumentów personalnych;
 • sprawdzian z wychowania fizycznego: (mężczyźni: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10x10; kobiety: bieg na 1000 m, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód, bieg zygzakiem „koperta”).