Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2015-09-21 11:23:23
Nabór do służby zawodowej w 34 BKPanc w Żaganiu
>>>Wolne stanowiska w 34 BKPanc w Żaganiu


Do WKU w Ciechanowie wpłynęła informacja o wolnych stanowiskach służbowych w:

11 batalionie dowodzenia w Żaganiu;

Miejsce Stawiennictwa na kwalifikacje:
Biuro Przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w ŻAGANIU
ul. Żarska 52


Kwalifikacje odbędą się w dniu 23.09.2015r. od godz. 8.00 dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w grupie osobowej pancerno- zmechanizowanej (KO: wojsk lądowych) oraz technicznej (KO logistyki) dla kandydatów posiadających kontrakt NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Poszukujemy osób przeszkolonych lub posiadających kwalifikacje w następujących specjalnościach:


- kierowca SW: 38T62 ( prawo jazdy kat. B) ;

- kierowca SW: 38T64 ( prawo jazdy kat. C) ;

- kierowca SW 38T65 ( prawo jazdy kat. C+E);

- kierowca SW: 38T70 ( prawo jazdy kat. T) ;

- elektromechanik SW: 28B61

- monter SW: 28B61 ;

- strzelec wyborowy SW: 20B80

Na kwalifikacje należy zabrać:
  • dokument tożsamości – książeczkę wojskową, dowód osobisty;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
  • strój sportowy.
  • świadectwo ukończenia służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
etap I –rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje,
etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.

Jednocześnie informujemy, ze kandydaci, którzy nie posiadają odbytych ćwiczeń rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.

Szczegółowe informacji udziela - sierż Piotr STANASZEK tel. 261 688 457.