Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2015-09-22 13:03:51
Nabór do służby zawodowej w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie
>>>

 

Nabór do Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie na stanowiska podoficerów

 

Do WKU wpłynęła informacja, że w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie w dniu 30.09.2015r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje na stanowiska podoficerskie.

Poszukiwani są kandydaci na stanowiska sztabowe, logistyczne, kompani ochrony oraz wojskowej strazy pożarnej.

Przebieg kwalifikacji:

  1. miejsce stawiennictwa: Słupsk, ul. Westerplatte 44;
  2. termin stawiennictwa: 30.09.2015 godz.7.30;
  3. wyposażenie: strój sportowy;
  4. dokumenty( kserokopie- oryginały do wglądu): książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy,świadectwa potwierdzające wykształcenie, inne potwierdzające kwalifikacje, byli żołnierze zawodowi - ostatnia opinia służbowa.;
  5. żołnierze NSR - kserokopia zaświadczenia o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych;
  6. funkcjonariusze/żołnierze innych służby formacji mundurowych (Policja, Straż Graniczna, BOR, SW, SWW, SKW) zobowiązane sa do przedstawienia okresów służby w tych formacjach;
  7. kandydaci powinni posiadać zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.


Wszystkie osoby zainteresowane mogą otrzymać informacje pod nr tel. 261 458 654 (por. Iwański szef Sekcji personalnej oraz st.chor. Pondo - starszy podoficer dowództwa batalionu)
.