Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2015-09-29 12:21:37
Nabór do służby zawodowej w JW 4009 Kraków
>>>

Dodatkowy nabór do desantu

Do WKU wpłynęła informacja o dodatkowych terminach kwalifikacji do zawodowej służby w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy NSR w JW 4009 Kraków w 2015 r.

Termin kwalifikacji :

- 09 i 22 września 2015 r.
- 06 i 20 października 2015 r.
- 03 i 17 listopada 2015 r.
- 08 i 15 grudnia 2015 r.


Jednostka Wojskowa 4009 KRAKÓW

30-901 KRAKÓW, ul. Ułanów 43


Oferta dotyczy wszystkich korpusów osobowych żołnierzy w różnorodnych specjalnościach wojskowych – pełna oferta stanowisk znajduje się w WKU.

Stawiający się na kwalifikacje w powinien posiadać:

• żołnierze po obyciu służby zasadniczej — książeczka wojskowa;
• żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej — zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy oraz strój kąpielowy;
• środki piśmiennicze.

Stawiennictwo kandydatów w jednostkach na godz. 8.00 w dniu kwalifikacji.

Na kwalifikacje kierowani będą tylko żołnierze rezerwy posiadający orzeczenie o zdolności do służby w jednostkach powietrzno – desantowych w związku z powyższym kierowanie nastąpi tylko za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów :

• WKU Ciechanów – mjr Mirosław Perkosz (tel. 261 341 504) oraz p. Anna PRZEGALIŃSKA (tel. 261 341 511).