Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2015-10-07 10:22:35
Wolne stanowiska do służby zawodowej w 8brt Lipowiec
>>>

 

WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W 8 SZCZYCIEŃSKIM BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM

 

Do WKU w Ciechanowie wpłynęła kolejna informacja o wolnych stanowiskach służbowych w 8 Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym.

Najbliższy termin kwalifikacji planowany jest na dzień 27 października 2015r. godz. 08.00 m. Lipowiec 138, 12-100 Szczytno.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

  • sprawdzenie formalno – prawne możliwości powołania kandydata do służby,
  • zdanie egzaminu z WF
  • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu wiedzy wymaganej do objęcia konkretnego stanowiska służbowego.

Kandydaci do zawodowej służby wojskowej składają do Sekcji Personalnej JW. 2031 następujące dokumenty aplikacyjne:

  1. List motywacyjny oraz CV;
  2. Kwestionariusz osobowy ( plik do pobrania ze strony internetowej);
  3. Kopię dowodu osobistego;
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje ;
  5. Kopie dokumentów związanych z pełnieniem służby wojskowej ( książeczkę wojskową, kontrakt NSR, przydział kryzysowy, mobilizacyjny, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych, ukończeniu służby przygotowawczej, opinie);

W dniu kwalifikacji kandydaci powinni posiadać:

  • strój sportowy;
  • zaświadczenie od lekarza, że kandydat może przystąpić do egzaminu z w-f.

Informacje o zasadach naboru umieszczone są na stronie internetowej Batalionu www.8brt.sp.mil.pl

Szczegółowych informacji o wolnych stanowiskach udzielają:

- por. Aleksandra KAMIŃSKA tel. 261 343 250;
- mł.chor. Tomasz FILIPOWICZ tel. 261 343 171