Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2016-03-16 13:59:33
Nabór do służby zawodowej w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu
>>>

 

NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W 11 BATALIONIE DOWODZENIA 

 

Informuję, że w dniu 23 marca 2016 roku od godz. 08.00 do godz. 12.00 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:

 • posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.
2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:
 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontraktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony podoficer— telefon 261 68 8457.