Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2016-04-04 13:38:40
Nabór do służby zawodowej
>>>

 


NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W OŚRODKU ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO W BIAŁOBRZEGACH

 

Do WKU w Ciechanowie wpłynęła informacja o wolnych stanowiskach służbowych w:

Ośrodku Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach
ul. Osiedle Wojskowe 93
05-127 Białobrzegi woj.mazowieckie

Wolne stanowiska :

1.fotogrametra szeregowy 30A66 99Z99
2. analityk podoficer 30C24 30C21
3. analityk podoficer 30A28 30C21
4. starszy analityk podoficer starszy 30A28/ 30C21

Kwalifikacje preferowane

Wykształcenie:

1) wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - technik geodeta.
2) studia wyższe na kierunku rozpoznanie obrazowe lub teledetekcja lub fotogrametria lub geodezja i kartografia lub rozpoznanie,
3) szkolenia z zakresu rozpoznania obrazowego, teledetekcji, GIS.

Umiejętności:

1) Znajomość informatycznych systemów baz danych oraz systemów informacji geoprzestrzennych GIS.
2) Znajomość zasad teledetekcji i fotogrametrii.
3) Analiza i interpretacja rozpoznawczych danych obrazowych.
4) Znajomość technicznych środków rozpoznania obrazowego i działania.

Do kontaktów roboczych ze strony Ośrodka wyznaczono podoficera z sekcji personalnej - tel. 261 887 358.

Terminy, zasady oraz miejsce kwalifikacji proszę ustalać bezpośrednio z przedstawicielami ośrodka pod numerem telefonu zamieszczonego powyżej.

Na kwalifikacje należy zabrać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy.

Szczegółowe informacje - WKU Ciechanów, ul. Orylska 6, pok. 6, telefon 261-341-511.