Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2016-04-29 13:13:14
Nabór do służby zawodowej w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu
>>>


NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W 11 BATALIONIE DOWODZENIA ŻAGAŃ

WKU w Ciechanowie informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku od godz. 08.00,11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap lI — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych został wyznaczony podoficer:

— telefon służbowy 261 688 457.