Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2016-06-09 12:18:56
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej
>>>


WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W JW 2189 W KAZUŃ NOWY

 

Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2189 w Kazuniu informuje o prowadzeniu kwalifikacji żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej .

Termin kwalifikacji — drugi poniedziałek miesiąca;

Kandydat musi posiadać:

  • stój sportowy;
  • zaświadczenie o zdolności do zdania egzaminu z WF;
  • następujące dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskowa, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg służby wojskowej oraz specjalności wojskowych).
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został podoficer personalny tel. 261 863 325.