Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2016-08-31 09:09:31
Nabór do służby zawodowej w JW 3391 w Zamościu
>>>

 


NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W JW 3391 W ZAMOŚCIU

 

W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3391 w Zamościu dotyczącym naboru do zawodowej służby wojskowej informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się w dniu 13 października 2016 roku o godz. 8.00.

Kontakt:

JW 3391
ul. Piłsudskiego 36
22-400 Zamość

Kandydat powinien posiadać:

  • oświadczenie o niekaralności;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji);
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został oficer sekcji personalnej  (tel. 261 181 307).