Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2017-01-24 14:34:41
Nabór do służby zawodowej w 11 bdow w Żaganiu
>>>


NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

 

WKU w Ciechanowie informuje, że w dniu 31 stycznia  oraz 2 lutego 2017 roku od godz. 08.00,11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

  •  Łączności i Informatyki,

  • Inżynierii Wojskowej,

  • Logistyki,


3) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor.por.)w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
  • ubiór sportowy.


Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II —rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontraktów roboczych został wyznaczony kpt. Adrian HAUSMANN— telefon służbowy 261 688 360.