Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2017-03-02 12:26:01
Nabór do służby wojskowej w JW 1230 Warszawa Wesoła
>>>


KWALIFIKACJE ŻOŁNIERZY REZERWY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW 1230 WARSZAWA WESOŁA

 

Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 21.03.2017r. od godz. 08.00.

W korpusie podoficerów(sierż.,st.sierż.,mł.chor.) kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

1. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - DOWODCA DRUŻYNY -SW: 20B23 (batalion zmechanizowany);

2. DOWODCA ZAŁOGI  -ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - SW: 20B22 (batalion czołgów).

W korpusie szeregowych kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

 - kierowca kat. C

- operator

- operator - kierowca

- zwiadowca - celowniczy

- mechanik

 - elektromechanik

Kandydaci powinni:

•    mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
•    posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;

•    posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

•    wypełnienie ankiety personalnej;
•    test sprawnościowy z WF;

•    rozmowa kwalifikacyjna;

Informacje można uzyskać:

• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-304;
• Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej tel.  tel. 261-812-109, 261-812-344.