Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2017-03-30 09:07:17
Nabór do slużby zawodowej w JW 4391 w Tomaszowie Maz.
>>>NABÓR  DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW 4391 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


 
Do WKU w Ciechanowie wpłyneła informacja o wolnych stanowiskach dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w JW 4391 Tomaszów Mazowiecki. Najbliższe kwalifikacje planowane są w dniu 07 KWIETNIA 2017 r. godz. 8.30 oraz w dniu 12 MAJA 2017R.

Miejsce stawiennictwa: JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

  •     oświadczenie o niekaralności;
  •     dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
  •     dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  •     zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
  •     strój sportowy;
  •     przybory piśmiennicze.