Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2017-09-28 14:21:34
Nabór do służby zawodowej w JW 1230 Warszawa Wesoła
>>>KWALIFIKACJE ŻOŁNIERZY REZERWY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW 1230 WARSZAWA WESOŁAInformuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 09 października 2017r. od godz. 08.00. w korpusie oficerów, podoficerów  oraz szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych.

Kandydaci powinni:

•    mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
•    posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;

•    posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

•    wypełnienie ankiety personalnej;
•    test sprawnościowy z WF;

•    rozmowa kwalifikacyjna;

Szczegółowe informacje można uzyskać:

• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108; • Podoficer Sekcji Personalnej tel.  tel. 261-812-109, 261-812-306.