Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2017-12-07 11:56:14
Nabór do służby zawodowej w JW 4071 w Żaganiu
>>>


NABÓR DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ W JW 4071 W ŻAGANIU

 

WKU w Ciechanowie informuje, że w każdy czwartek w miesiącu grudzień br. (tj. 07.12,14.12,21.12) od godz. 08.00,11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1) w korpusie szeregowych zawodowych:

 • korpus osobowy (38) - logistyki;
 • grupa osobowa (T) - techniczna;
 • specjalność (64) - kierowca kat. C, (65) - kierowca kat. C+E

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER  w nw. korpusach osobowych:

 •  korpus osobowy (28) - łączność  i informatyka;

 • grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączność;

 • korpus osobowy (34) - inżynierii wojskowej;
 • grupa osobowa (A) - saperska;- specjalność (21) - ogólna;
 • korpus osobowy (38) - logistyki;
 • grupa osobowa (A) - ogólnologistyczna;- specjalność (21) - ogólna;
 • grupa osobowa (B) - materiałowa;

  - specjalność (21) - gospodarka i eksploatacja w służbie MPS,

       - specjalność (22) - gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej,

       - specjalność (23) - gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej,

       - specjalność (25) - gospodarka magazynowa środków bojowych,

       - specjalność (26) - gospodarka magazynowa środków MPS,

          - specjalność (27) - gospodarka i eksploatacja środków bojowych:

 • grupa osobowa (T) - techniczna:
 • specjalność (33) - eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;

3) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor/por.)w nw. korpusach osobowych:

 • korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;
 • grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności:

       - specjalność (01) - ogólna;

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S:2,  M:2, C:2, P:2

Osoby zainteresowane służbą wojskową w JW 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.


Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II —rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontraktów roboczych został wyznaczony por. Janusz MAC tel. 261 688 360, st. sierż. Piotr STANASZEK— telefon służbowy 261 688 364.