Strona Główna BIP Strona Główna
- Aktualne oferty
 
2013-04-24 12:00:00
OFERTA SŁUŻBY W JW 1551 SIERADZ
>>>

 

 

OFERTA SŁUŻBY W JW 1551 SIERADZ

 

   W dniu 29.04.2013r. od godz. 7.30.00 w JW 1551 SIERADZ, hala sportowa ul Mickiewicza odbędą się kwalifikacje na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów i oficerów w specjalności łączność, informatyka i logistyka.

Jednostka posiada niżej wymienione wakaty na stanowiskach służbowych:

 • w korpusie oficerów zawodowych: stanowiska przeznaczone dla oficerów o STE: kpt. korpus osobowy łączność i informatyka oraz logistyka.
 • w korpusie podoficerów zawodowych: stanowisk przeznaczone dla podoficerów o STE: kpr.(ratownik medyczny), sierż., st.sierż., mł.chor. specjalność łączność i informatyka, logistyka.
 • w korpusie szeregowych zawodowych: stanowiska przeznaczone dla szeregowych o STE: szer. oraz st. szer. korpus osobowy łączność i informatyka oraz logistyka.

Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie internetowejwww.15sbwd.wp.mil.pl

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:

 • wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,
 • odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,
 • niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania),

Postępowanie rekrutacyjne obejmować będzie:

 • rozmowę indywidualną,
 • rozmowę z psychologiem,
 • analizę dokumentów personalnych,
 • przegląd lekarski,
 • sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):

 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.),
 • dokumentacja medyczna.

 

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email 15bwd.kadry@wp.mil.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień,
 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,
 • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,
 • WKU.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Więcej informacji można uzyskać przedstawicieli jednostki:

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (0-43) 8261-525, 8261-526, 8261-337, 8261-697
Pocztą elektroniczną: 15bwd.kadry@wp.mil.pl


lub w WKU Ciechanów - mjr Mirosław PERKOSZ – tel. (23) 658 45 03

 

Opracowła: mjr Mirosław PERKOSZ