Strona Główna BIP Strona Główna
- Studium oficerskie
 
  Studium oficerskie jest przeznaczone dla osób które ukończyły studia wyższe i do chwili obecnej nie pełniły czynnej służby wojskowej lub też są żołnierzami czynnej służby wojskowej w korpusie podoficerów i chciałyby pełnić służbę jako oficerowie.

  Studium prowadzi Wyższą Szkoła Oficerska we Wrocławiu w następującym modelu kształcenia:

  • 12 miesięczne studium Oficerskie (link);
  • 8,5 miesięczne studium oficerskie (link);
  • 3 miesięczne studium oficerskie(link);
  • studium dla podoficerów (link).

  Dokumenty w przypadku absolwentów uczelni cywilnych bez odbycia czynnej służby wojskowej składa się do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania, następujące dokumenty:

  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
  • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych – zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł) – najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w WSOWL;

Ponadto kandydaci maja obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej.

 
Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Ciechanowie z kształceniem na WSO WL we Wrocławiu:

do dnia 30 września 2016r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach Wojsk Lądowych w grupie osobowej:

- obsługi prawnej;
- ekonomiczno - finansowej;


do dnia 20 stycznia 2017r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:
 

MEDYCZNYM w grupie osobowej:
- lekarzy;
- dentystów;
- weterynarii;
- farmaceutów;
- psychologów;
- fizykobiochemików;
- pielęgniarstwa;
- ratownictwa medycznego;

DUSZPASTERSTWA w grupie osobowej:

- teologicznej

do dnia 15 maja 2017r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym Wojsk Lądowych w grupie osobowej:


- pancerno-zmechanizowanej:

Poniżej zamieszczamy link do powyższej decyzji dla wszystkich osób zainteresowanych naborem do szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów.

W przypadku potrzeby otrzymania dodatkowych informacji, wyjaśnienia zasad naboru można zgłosić się do Wydziału Rekrutacji WKU w Ciechanowie (dane teleadresowe w zakładce kontakt).