Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2018
 

 

 

Tegoroczna Kwalifikacja Wojskowa na terenie kraju rozpocznie się 30 stycznia 2018 roku i potrwa do 27 kwietnia 2018r.

Rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018r. określa termin ogłoszenia przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła.

W 2018r. kwalifikacja wojskowa obejmuje:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998 które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4.kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w par.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.11.2017r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.  


 Osoba wezwana przez Urzad Gminy ( Miasta) do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:
  • Dowód osobisty;
  • Aktualne zdjęcie 3 x 4 cm do wyrobienia książeczki wojskowej;
  • Prawo jazdy ( jeśli posiada);
  • świadectwo poświadczające wykształcenie.
   Ponadto osoby, które zmieniły stan cywilny i posiadają dzieci dokumenty potwierdzające zmianę stanu cywilnego oraz posiadanie dzieci.

 

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WKU w Ciechanowie odbędzie się w następujących terminach:

Powiatowa Komisja Lekarska

Siedziba

Termin

Powiat Ciechanowski

Komenda Państwowej Staży Pożarnej

06-400 Ciechanów

ul. Płocka 32

                                     

27.02-26.03.2018 r.

Powiat Płoński

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

09-100 Płońsk

Ul. Sienkiewicza 7

01 -27.03.2018r.

Powiat Mławski

Internat LO

06-500 Mława

Ul. Lelewela 8

04-25.04.2018r.

Powiat Żuromiński

Szpital Powiatowy

09-300 Żuromin

Ul. Szpitalna 56

05-18.04.2018r.