Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca ze społeczeństwem
 

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM

 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie bierze aktywny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez:
  • Organizację lub udział w uroczystościach rocznicowych i państwowych na terenie administrowanym przez WKU w Ciechanowie;

  • Współorganizację plenerowych widowisk historycznych takich jak Widowisko historyczne „Sarnowa Górą 1920 r.” oraz Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą 1939r. ;

  • Udział w targach pracy i edukacji na administrowanym terenie;

  • Udział w spotkaniach w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, konferencjach i itp. przedsięwzięciach;

  • Udział w akcjach charytatywnych takich jak Szlachetna Paczka.